Home

Contact us

Contact Us


Maxon Lighting co.,Ltd

yingbin da diao, Huadu District, Guangzhou City, China

contact name:MayHua
Tel: 86 20 13926286238
Fax: 86 20 86859881
E-mail:maxonlighting@163.com ; info@maxonlighting.com.cn